Innspilt musikk

Utgitt musikk spilt inn på Flerbruket

Thunder before lightning (2021)
Martin Küchen & Michaela Antalová
Clean Feed
‘Fredsfanatisme’ (2021)
Andreas Røysum Ensemble
Motvind Records

‘The Clearing’ (2021)
Christian Winther
Fysisk Format

‘VOK 1’ (2021)
Vok Ens
SITU!REC

‘Asura’ (2021)
Marthe Lea Band
Motvind Records

‘Susurrus’ (2021)
Oker
Shhpuma

‘Human Samling’ (2020)
Harald Lassen
Jazzland Records

‘Ekstase Tyvetyve’ (2020)
Lassen
Jazzland Records
‘Mille Feuille’ (2020)
OWL
SOFA
‘Andreas Røysum Ensemble’ (2020)
Andreas Røysum Ensemble
Motvind records
‘Walk to Aspamia’ (2020)
Hamesh
‘Finding ourselves in all things’ (2019)
Katariin Raska/Christian Meaas Svendsen
Nakama
‘Yankee Zulu’ (2019)
Kimchi Moccasin Tango
Clean Feed
‘Andre Sida’ (2019)
Reolô
Ta:lik
‘Possible Worlds’ (2019)
PiP
SOFA
‘.​.​.​for some reason that escapes us’ (2019)
Vilhelm Bromander & Fredrik Rasten
Differ Records
‘Trending’ (2019)
Propan
SOFA

‘IS OKAY OKAY IS CERTIFIED’ (2019)
Signe Emmeluths Spacemusic Ensemble
Motvind records
‘Tolerancia Picante’ (2019)
Moe + Mette Rasmussen
Conradsound
‘Sounds from Erra’ (2019)
Billy Meier
Øra fonogram

‘Eden’ (2018)
Delish
Earthly Habbit