Tidligere gjester

Her oppdateres fortløpende en liste over alle prosjekter som har vært på Flerbruket på innspilling- eller arbeidsopphold, samt all utgitt musikk som er spilt inn i vårt studio.

Grupper/Band som har vært på opphold:

Moon Relay
Fem Drager
Joel Ring Sekstett
O Band
Selma French
Marianne Lie/Bente Torsen
Pom Poko
Signe Emmeluth
Jonas Cambien
NAKADEMIET
Lassen
Røysum Ensemble
Oker
Kim Myhr/Christian Wallumrød
Lana Trio
Nakama
Skadedyr
Nåtiden
Rêolo
Samū
Billy Meier
Delish
Jenny Hval
Dag Erik Knedal Andersen, Karl Bjorå & Kalle Nyberg
Antler
Marthe Lea
Monkey Plot
Hamesh
Turbohaler (Utku Tavil & Eirik Havnes)
ICH BIN N!NTENDO
Bror Forsgren
Fredrik Rasten & Ville Bromander
Propan
Pip
Moe m/Mette Rasmussen
Fredrik Rasten & Johan Lindvall
Signe Emmeluth Spacemusikk Ensemble
OWL
Christian Meaas Svendsen & Katariin Raaska


Utgitt musikk spilt inn på Flerbruket:

‘Walk to Aspamia’
Hamesh
‘Finding ourselves in all things’
Katariin Raska/Christian Meaas Svendsen
Nakama
‘Yankee Zulu’
Kimchi Moccasin Tango
Clean Feed
‘Andre Sida’
Reolô
Ta:lik
‘Possible Worlds’
PiP
SOFA
‘.​.​.​for some reason that escapes us’
Vilhelm Bromander & Fredrik Rasten
Differ Records
‘Trending’
Propan
SOFA

‘IS OKAY OKAY IS CERTIFIED’
Signe Emmeluths Spacemusic Ensemble
Motvind records
‘Tolerancia Picante’
Moe + Mette Rasmussen
Conradsound
‘Sounds from Erra’
Billy Meier
Øra fonogram

‘Eden’
Delish
Earthly Habbit