Tidligere gjester

Her oppdateres fortløpende en liste over alle prosjekter som har vært på Flerbruket på innspilling- eller arbeidsopphold, samt all utgitt musikk som er spilt inn i vårt studio.

Grupper/Band som har vært på opphold:

NAKADEMIET
Lassen
Røysum Ensemble
Oker
Kim Myhr/Christian Wallumrød
Lana Trio
Nakama
Skadedyr
Nåtiden
Rêolo
Samū
Billy Meier
Delish
Jenny Hval
Dag Erik Knedal Andersen, Karl Bjorå & Kalle Nyberg
Antler
Marthe Lea
Monkey Plot
Hamesh
Turbohaler (Utku Tavil & Eirik Havnes)
ICH BIN N!NTENDO
Pom Poko
Bror Forsgren
Fredrik Rasten & Ville Bromander
Propan
Moon Relay
Pip
Moe m/Mette Rasmussen
Fredrik Rasten & Johan Lindvall
Signe Emmeluth Spacemusikk Ensemble
OWL
Christian Meaas Svendsen & Katariin Raaska


Utgitt musikk spilt inn i Flerbrukets studio:

‘Possible Worlds’
PiP
SOFA
‘.​.​.​for some reason that escapes us’
Vilhelm Bromander & Fredrik Rasten
Differ Records
‘Trending’
Propan
SOFA

‘IS OKAY OKAY IS CERTIFIED’
Signe Emmeluths Spacemusic Ensemble
Motvind records
‘Tolerancia Picante’
Moe + Mette Rasmussen
Conradsound
‘Sounds from Erra’
Billy Meier
Øra fonogram

‘Eden’
Delish
Earthly Habbit