Om foreninga / Medlemskap

Flerbruket er en forening som holder til i tidligere Gamle Østby Skole. Flerbruket har som formål å drifte og utvikle en arena for skaping, utvikling og presentering av mangfoldige kunstneriske uttrykk av høy kvalitet innenfor ulike kunstformer; musikk, billedkunst, dans, film, litteratur, performance og teater.

Ideen om Flerbruket ble til i romjulen 2016. Vi har store planer for Flerbrukets fremtid og jobber mot at det skal kunne bli det som ligger i navnet, nemlig et flerbrukshus for kunst og kultur. Per i dag er det tilrettelagt 3 hovedfunksjoner; Arbeidsopphold for grupper m/overnatting, innspilling av musikk og konsert/visningslokale.

I fremtiden ønsker vi å kunne tilrettelegge for flere kunstnergrupper, med nødvendig utstyr. I tillegg ønsker vi å kunne supplere vår konsertserie med visninger av andre kunstarter, slik at det blir en levende og mangfoldig kulturarena.

Medlemskap:
Som medlem i Flerbruket får man medlemspris på arbeids- og studioopphold, rabattert billettpris på Flerbrukets arrangementer, samt invitasjon til Flerbrukets medlemsarrangementer og dugnader(svært få og helt frivillige). Som medlem blir man å betrakte som et høyt æret støttemedlem eller evt. en “Flerbruker” om man vil.

Flerbruket er en registrert jazzklubb i Norsk Jazzforum og ønsker å være en jazzklubb som arrangerer konserter for et lokalt og tilreisende publikum, men også å være en klubb for våre medlemmer, hvor de fleste er musikere.  Når smitte og restriksjons-situasjonen tillater det har vi en idé om å arrangere “musiker-møter” / “jamsessions” for våre medlemmer, i tillegg til de ordinære arrangementene våre. Dette vil være sosiale arrangement, hvor man får muligheten til å møtes, spille og ha det hyggelig sammen. Arrangementene vil ha matservering og vil kreve forhåndspåmelding samt en liten deltakeravgift- det kunstneriske innholdet skapes av deltakerne.

Medlemskontingenten er på 100,- og faktura vil bli sendt ut i begynnelsen av hvert år.
Ønsker du å bli medlem: send mail til flerbruket@gmail.com