Arbeidsopphold

På Flerbruket kan grupper gjennomføre kortere eller lengere arbeidsopphold med overnatting. Med Flerbrukets fasiliteter er det et egnet sted for store og små kreative grupper å gjennomføre kortere og/eller lengere arbeidsopphold med overnatting. Tanken er at man ved å reise på arbeidsopphold kan få en konsentrert og god arbeidsprosess med fokus på det kreative og skapende, en prosess som, hvis ønskelig, kan pågå 24timer i døgnet.

Rommene er store og lyse, med snaue 4 meter under taket. Huset ligger på en stor tomt og har ingen nære naboer, så lyd er ikke sjenerende.

Per i dag er Flerbruket spesielt tilrettelagt arbeid med musikk, med gjennomførte akustiske tiltak og nødvendig musikkutstyr. Likevel egner lokalet seg også godt til arbeid med scenekunst og andre kunstformer som kan jobbe godt i et stort rom.

Per i dag har Flerbruket mulighet til å huse opptil 16 mennesker, men egner seg best for noe mindre grupper.